Mi a Bach-virágterápia?

Ha úgy érzed segítségre van szükséged... 
Ha úgy érzed lelki problémáid elhatalmasodtak... 
Ha úgy érzed nincs remény...

Bemutatok neked egy lágy és természetes módszert, hogy életed mielőbb visszatérjen a régi kerékvágásba, lelkedben ismét harmónia legyen és valóra válhassanak legvadabb álmaid is!

Ha lelkedben szeretet, béke és rend honol, dolgaid is jobban alakulnak, optimistán és boldogan tekintesz a jövődre és ismét Te irányítod a sorsodat!

És ami a legcsodálatosabb, hamarosan ismét önmagad lehetsz!

A Bach-virágterápia módszert dr. Edward Bach az 1930-as években dolgozta ki. Észrevette, hogy bizonyos növények rezgése megfelel adott lelki problémáknak. Ezeknek a gyógyító erejű növényeknek az energiáját megfelelő módszerrel kinyerve a lélekre ható, tehát nem hatóanyag elvű gyógyszer nyerhető. 

Azoknak, akik még nem ismerős a Bach-virágterápia leginkább a homeopátiához tudnám hasonlítani.

Edward Bach is homeopata orvosként kezdte pályafutását. Módszerének lényege a homeopátia magasabb rezgésre való felemelése és lényeges leegyszerűsítése. Míg a homeopátia, szinte végtelen számú szerrel dolgozik, addig a Bach virágterápia 38 archetipikus, vagyis ősi lelki problémára kínál gyógyírt. Ebből a 38 lelki típusból kell kiválasztanunk a számunkra szükséges gyógyszert.

Edward Bach is, a hasonló a hasonlót gyógyítja elvet alkalmazta, de továbbvitte a gondolat menetet és azt hirdette, hogy a betegség az a hasonló, ami a hasonló lelki problémát orvosolni képes. Ha a betegség a segítségünkre siet, hogy felhívja a figyelmünket lelki tévedésünkre, akkor a betegség, mindjárt gyógyszerré válik a kezünkben. A gyógyszer, pedig addig kell, amíg a problémát magunkban fel nem oldjuk.

A hasonlót a hasonlóval elv lényege, azon a szellemi törvényen - ezt a törvényt megtaláljuk a fizikában is - alapul, hogy ha egy rezgés egy azonos frekvenciájú, de ellentétes fázisú rezgéssel találkozik a két rezgés, kioltja egymást.

Érthetőbben: A lelki problémám képvisel egy bizonyos rezgést, a megfelelő Bach virágterápiás gyógyszereket kiválasztva - Egyszerre több szert is kiválasztunk egy kezelés alkalmával - létrejön egy a lelki problémával ellentétes fázisban dolgozó kioltó rezgés, ami segít a probléma okait helyre tenni.
 

„Gyógyítsd Tenmagad" - „Ismerd meg Önmagad"

Az előbbi idézet volt Edward Bach mottója. Ez azt jelenti, hogy nem elég, ha becsepegtetem a megfelelő Bach virágterápiás keveréket, hanem meg kell lennie bennem annak az elhatározásnak is, hogy meg akarok gyógyulni.  Nekem magamnak kell felelőssé válnom a gyógyulásomért. Nem háríthatom a felelősséget az orvosra, terapeutára, vagy a gyógyszerre. A lelkemmel kell harmóniába kerülnöm, amihez a Bach virágterápia jó segítség, de önmagában nem elég.

Edward Bach víziója az volt, hogy a Bach virágesszenciák legyenek ott minden család szekrényében, mivel a konkrétan megfogalmazott érzelmi reakciókon keresztül egy hétköznapi ember is ki tudja választani, hogy családtagjainak, barátainak milyen szerre van szüksége.
 

A Bach-virágterápia hatása és tipikus reakciók

„Mi történik, amikor beveszem az első Bach-virágkeverékemet?" „Mit várhatok, mivel kell számolnom?" Ezekre a kérdésekre általános érvényű válasz nem adható, mert minden ember jellemstruktúrájának megfelelően reagál a Bach-virágenergiákra: az egyik tétovázva és lassan, a másik határozottan és gyorsan.

Az is különbség, hogy az ember akut lelki válságban van-e („A' sík), vagy inkább krónikus lelkiállapotot („B" sík) akar harmonizálni: minél akutabb a helyzet, annál gyorsabban lesz érezhető a Bach-virágok hatása. Minél elfogulatlanabb marad az ember, és minél kevésbé szilárdak az elképzelései a várt hatásról, annál több szabadságot ad belső irányításának, hogy új ösztön­zéseket nyújtson, és hatékony változásokat indítson be.

Egy Bach-virágterápiás beszélgetésnél a szándék és az intenzitás döntő katalizá­torok a Bach-virágkeverék hatásfokára nézve. Ezzel magyarázható, hogy azok a keverékek, amelyeket mellékesen, mintegy kísérletként vagy laza „társasjátékként" határozott meg valaki, kevésbé intenzíven hatnak, mert a kiválasztásnál nem állt a háttérben tiszta szellemi kívánalom, illetve igazi mély vágy.

Egy jól megválasztott keverék az első bevételkor felvillanyoz: olyasfajta érzést ad, mint amikor egy kapcsolat újjáéled két meghitt beszélgetőtárs között, akik régóta nem beszéltek egymással. A nagyon érzékeny emberek közvetlenül élik meg ezt a pillanatot:

„Nagyon mély lélegzetet kellett vennem." „Egyszeriben minden világosabbá vált bennem." „Kellemes borzongás járt át"

„Már az első korty után elkezdett fájni egy régi sebhely a lábamon, amelyet 15 éven át észre sem vettem - mintha újból átjárta volna a vér."

A folyamat lezajlásának két klasszikus mintája:

A Bach-virágok harmonizáló impulzusokat indítanak el, amelyek különbö­zőképpen dolgozhatók fel:

Egy aktuális válsághelyzet (például egy heves vita a felnőtt fiúgyermekkel) elveszíti az élét. Az érzelmi zűrzavar feloldódik. Az ember ismét képes vilá­gosan gondolkodni, újra bízni kezd benne, hogy a problémát meg tudja oldani.

Krónikus válság esetén (ha például egy ingatag önbizalmú ember elveszíti az állását, ami még inkább aláássa az önérzetét) két különböző reakcióminta figyelhető meg:
 

Kezdet felfelé tartó tendenciával

Az első keverék bevételét pozitívan éljük meg. Az ember kikerül a „gödör­ből", talán évek óta most először alussza át zavartalanul az éjszakát. Megle­pően bizakodó és magabiztos. A belső irányítás úgyszólván bátorításnak szánja ezt a reakciót, hogy megmutassa, milyenek lehetnénk valójában, ahogy az az élettervben e] van gondolva. Ez a pozitív élmény teremti meg a belső késztetést arra, hogy engedjünk a változásnak.

Körülbelül 3 héttel később, amikorra rendszerint elfogyott az első keve­rékes üveg tartalma, a közérzet szubjektívan „romlik". Most egy olyan fázis veszi kezdetét, amelyben a lelki és a fizikai állapot erős ingadozásoknak van alávetve. Ez idő alatt megy végbe tulajdonképpen a negatív lelkireakció-minták felülvizsgálata. Ezeket az állapotokat egyre tudatosabban éljük át, átvészeljük a fel-le ingadozásokat, míg végül a közérzet 2-3 további keverék bevétele után pozitív szinten stabilizálódik.
 

Kezdet lefelé tartó tendenciával

A második tipikus reakcióminta főként akkor figyelhető meg, amikor a lelki válság fizikai panaszokkal is társul.

Az első bevétel után az ember rövidesen úgy érzi: most még sokkal ros­szabb lesz minden. A negatív érzések mélyrehatóbbak, és a testi tünetek fokozódnak. Ezek nem mellékhatások, hanem gyógyító reakciók, hasonla­tosak egy homeopátiás első reakcióhoz.

Képzeljük el, hogy egy zsibbadt vagy érzéketlen testrészünkben egyszeriben szétárad az élet. Egy fájó gondolat, amelyet esetleg éveken keresztül elnyomtunk magunkban, hirtelen a tudatunkba tör. A tudat minden bővü­lése ellenreakciót hív elő a tudatalattiban. Ahogy a testi gyógyulás folyama­tában a fizikai anyagcseresalakok kimosódnak, úgy jönnek felszínre a lelki gyógyulás folyamatában a „lelki" anyagcseresalakok, hogy aztán „szétolvad­janak, mint a hó a napon" - mondja Bach.

A tudatba azonban nem kerül más, csak amit „lelki organizmusunk" pil­lanatnyilag fel tud dolgozni. A virágimpulzusok hatására kellő időben törnek felszínre azok a problémák, amelyeket az életterv szerint most kell felismerni, és most lehet megoldani. Így a hagymahéjelv szerint egyik blokád a másik után kerül felszámolásra. Eközben az ember visszafelé halad múlt­jában, nemritkán egészen a gyermekkori traumatikus élményekig.

Nagyon fontos, hogy ezeket a szubjektívan rosszabbodásként átélt fáziso­kat pozitív lelki gyógyulási folyamatnak fogja fel az ember. Ez a negatív állapot többnyire csak néhány napig tart, és utána nemritkán váratlanul po­zitívra vált. A közérzet még egy ideig kis, hullámszerű ingadozásoknak van alávetve, amíg a stabilizálódás be nem következik.
 

 

Amit az első három napban megélhetünk

Alapvetően minden reakciót el kellene fogadni, a kiváltott érzéseket pedig tudatosan megélni, illetve engedni a felmerülő igényeknek. Hiszen ennek a reakciónak az a feladata, hogy az energetikus egyensúlyt helyreállítsa. A gyakran megfigyelt reakciók a következők:

 • A felszabadulás, az öröm, a megkönnyebbülés, az emelkedettség érzése a felsőbb énünkkel, belső irányításunkkal újonnan létrejött kapcsolatra utal.
 • A mindennapokban nő a teljesítőképességünk: végre belevágunk valami-be, amit már régóta halogattunk.
 • Nő a mozgásigényünk, vágyunk a természetbe.
 • A belső nyugtalanság, az ingerlékenység, a szédülés a belső lelki folyamat jele.
 • Több pihenést és alvást igényelünk, kivált olyanokra igaz ez, akiknek amúgy kevés alvásra van szükségük: a belső munka sok energiát igényel, amit átmenetileg kívülről vonunk el.
 • Tisztulási vágy: zuhanyozás, böjtölés.
 • A testi tisztulás jelei, mint nátha, hasmenés, bő vizelet, nyirokcsomók megduzzadása, hirtelen bőrkiütések.
 • Idegenkedés az izgatószerektől, a kávétól, a nikotintól, az alkoholtól.

Erősebb reakciókkal kell számolnunk akkor, ha egyidejűleg böjtölünk, és olyan kezelések esetében is, amelyek az érzékeny energiaszintekre is hatás­sal vannak. Ilyenkor ajánlatos kevesebb számú cseppet és ritkábban bevenni.
 

Megfigyelések a virágok hosszabb ideig tartó szedése után

 • Megváltozik az arcunk, tekintetünk lágyabb, élettelibb lesz.
 • Kisugárzásunk életvidám és pozitív.
 • Átmenetileg érzékenyebbek leszünk, erősebben hat ránk az időjárás-vál­tozás, és tudatosabban reagálunk hangulatváltozásainkra is.
 • Szélsőséges evési és ivási szokásaink normalizálódnak.
 • Környezetünk gyakran hamarabb veszi észre viselkedésünk kedvező válto­zásait, mint mi magunk: „A feleségem azt mondja, már nem reagálok olyan ingerülten!"
 • Kapcsolatunkban csökken a feszültség.
   

Felismerések az álmokon keresztül

A Bach-cseppek szedésének talán e legérdekesebb reakciójánál igen világo­san megmutatkozik a belső irányítás hatása: azoknak többsége, akik jól megválasztott virágkeveréket vesznek be, az első két éjszakán szimbolikus álommal reagál. Több száz ilyen álomról szóló beszámoló kiértékelése után néhány ismétlődő minta figyelhető meg:

 • Az álomban egy alapvető személyes konfliktus szimbolikus formában je­lenik meg: álmunkban az állomásra vezető utat keressük, de nem találjuk.
 • Belső tisztulási folyamatunk fejeződik ki képszerűen. Azt álmodjuk példá­ul, hogy egy pincében szennyesünket mosógépek mossák.
 • Személyiségünk blokkok része szimbolikusan kiteljesedik: álmunkban egy még sosem használt szobára bukkanunk saját házunkban.

Az álmok szimbolikus nyelvének megfigyelése lehetővé teszi a tudati fej­lődés végigkísérését a legkorábbi állapottól kezdődően. Az álmok nemcsak arra utalnak, hogyan közelítünk pillanatnyilag a Bach-virágokhoz, hanem arra is, hogy a probléma megoldását milyen irányban keressük.

Köztudomású, hogy mindenki álmodik, reggelre a legtöbben mégsem tudják, miről is álmodtak. Hiba volna arra a következtetésre jutnunk, hogy csak azért, mert nem emlékszünk az álmunkra, rossz a virágkeverékünk.
 

Ha nem érzünk semmilyen hatást

A kezelés hatását számos tényező gátolhatja: a legkézenfekvőbb, hogy nem volt megfelelő a virágok kiválasztása, és/vagy nem szedtünk beeleget belőlük. Az is előfordulhat, hogy a negatív állapot súlypontja egészen más szinten van. A változó korban például a hormonális változásokkal összefüggő hangulatingadozások nem harmonizálhatók mindig egyedül a Bach-virágokkal. Gyakorta egyszerűen csak irreális elvárásaink vannak, abban reménykedünk, hogy a Bach-virágok segítségével rövid idő alatt egészen új ember lehet belőlünk. Pedig éppen a tartósan meglévő érzelmi minták kezelésénél van szükség türelemre.

Sokan azt feltételezik, hogy a „több többet segít", és egyidejűleg több kü­lönböző terápiának is alávetik magukat, anélkül hogy bármelyikre igazán ráállnának. Így nem is várható kielégítő eredmény.

Előfordulhat, hogy nincs „vonalunk° a Bach-virágokhoz, mert valaki csak rábeszélt minket erre a kezelésre. Ilyen esetben célravezető a kezelést elő­ször megszakítani és csak akkor folytatni, ha magunk érezzük szükségét.

Számos esetben alakul ki stagnáló állapot akkor, ha a terápia során egy alapvető problémához nagyon közel kerültünk, amelynél tudat alatt lera­gadtunk. Az adott reakcióminták átalakításához valószínűleg alapvető vál­toztatásra volna szükség, például kapcsolatunk újraértelmezésére, akár szakításra partnerünkkel vagy álláscserére, erre azonban még nem vagyunk felkészülve, mert még nincs hozzá elég lelkierőnk. Ilyenkor is a terápia megszakítása a célravezető, amíg azt nem érezzük, hogy már kellő erőnk van ahhoz, hogy a fejlődés következő lépé­sét előkészítsük.

Megakadhat a Bach-virágterápia folyamata akkor is, ha nem tudatosan ugyan, de valamelyik szinten mégis gátoljuk a kezelés előrehaladását. Az ilyen pillanatokban érünk el önmagunk kezelésének határára. Mi a teendő ilyen esetben? Ne ellenállásunkat legyőzve, hanem azzal együtt dolgozva próbáljunk tovább haladni. Milyen érzelmi minősége van jelenlegi elégedetlenségünknek? Türelmetlenség (Nebáncsvirág), kedvetlenség és kételkedés a virágok hatékonyságában (Tárnics), vagy nem tudjuk, milyen irányban foly­tassuk (Ágas Rozsnok)? Ez csak néhány, ösztönzésképpen említett példa. Aktuális érzelmi állapotunk legyen egy új virágkeverék kiindulópontja. Ha nem tud­juk állapotunkat magunk tisztázni, keressük a beszélgetés lehetőségét.
 

Bach-virágok 38 pozitív (rezgés) üzenetei

 • apróbojtorján (az őszinteség virága)
 • kékgyökér (az intuíció virága)
 • békaliliom (a kommunikáció virága)
 • kisezerjófű (a szolgálás virága)
 • bohócvirág (a bátorság virága)
 • molyhos(a szívet megnyitó virága)
 • bükkfavirág (a tolerancia virága)
 • napvirág (a kitörés virága)
 • cseresznyeszilva (a higgadtság virága)
 • nebáncsvirág (az idő és türelem virága)
 • dió (a világra segítő virág)
 • rezgőnyér (a sejtelem virága)
 • egynyári szikárka (az egyensúly virága)
 • rozsnok (az elhívatottság virága)
 • erdei fenyő (az önmagunk elfogadásának virága)
 • olajfa (a megújhodás virága)
 • elm-szilfa (a felelősség virága)
 • szelídgesztenye (a megváltás virága)
 • ernyős madártej (a vigasz virága)
 • szőlő (a tekintély virága)
 • fehérvirágú vadgesztenye (a gondolkodás virága)
 • tárnics (a hit virága)
 • forrásvíz (a rugalmasság esszenciája)
 • tölgy (a kitartás virága)
 • fűzfa (a sors virága)
 • vadalma (a megtisztulás virága)
 • Gorse-Sülzanót (a remény virága)
 • vadgesztenyerügy (a tanulás virága)
 • gyertyán (a tetterő virága)
 • vadrepce (a fény virága)
 • hangafű (az identitás virága)
 • vadrózsa (az életkedv virága)
 • iszalag (a realitás virága)
 • vasfű (a lelkesedés virága)
 • jerikói lonc (a múlt virága)
 • vörösfenyő (az önbizalom virága)
 • katángkóró (az anyaság virága)
 • vörös virágú vadgesztenye (az önállósodás virága)